Grundejerforening

Velkommen til Tisvilde

Smuk dansk natur

Grundejerforeningen for Tisvilde & Omegn

Grundejerforeningen for Tisvilde & Omegn repræsenterer grundejere i hele Tisvilde, landliggere såvel som fastboende. Foreningen varetager grundejerinteresser i bred forstand. Det betyder, at foreningen kan assistere i sager, der er relateret til medlemmernes interesser som grundejere. Det er også foreningens formål at medvirke til at bevare Tisvildes specielle særpræg i en harmonisk udvikling.

Grundejerforeningens arbejde er ligeledes fokuseret på at sikre åbenhed og indflydelse overfor Gribskov Kommune.

null

Historie

Læs mere her

null

Om os

Læs mere her

null

Seværdigheder

Læs mere her

TisvildeNyt

Hold øje med vores nyeste blad, og hold dig opdateret med det seneste nye i Tisvilde.

Få et indblik i vores omgivelser

I november 1910  tog en kreds af beboere i Tisvilde og Omegn initiativ til at danne en forening med det formål at udbrede kendskabet til Tisvilde

Det var tømrermester Eriksen-Noer, Strandfoged Joh. Nielsen, Gårdejer Jens Nielsen, Fisker Kr. Henriksen og lærer P.N.Skousen, der afholdt et stiftende møde på Tisvildeleje Afholdshotel.

Få et indblik i vores historie

I november 1910 tog en kreds af beboere i Tisvilde og Omegn initiativ til at danne en forening med det formål at udbrede kendskabet til Tisvilde.

Det var tømrermester Eriksen-Noer, Strandfoged Joh. Nielsen, Gårdejer Jens Nielsen, Fisker Kr. Henriksen og lærer P.N.Skousen, der afholdt et stiftende møde på Tisvildeleje Afholdshotel.

Initiativet førte til, at foreningen ved stiftende generalforsamling d. 4.august 1911 fik navnet Grundejer-og Turistforeningen for Tisvilde og Omegn. Her suppleredes bestyrelsen med provst Haagen-Müller samt professorerne Olrik og Torp.