Hegnets Venner

Hegnets Venner

Nyheder

Tisvilde Hegn

Tisvilde Hegn er et enestående naturområde. Det skal bevares for fremtiden, og stiller derfor særlige krav til en nænsom benyttelse af offentligheden, dvs. lokale beboere, gæster, turister og deltagere ved events. Hegnets Venner er en gruppe af frivillige lokale helårs- og sommerhusbeboere, som føler en forpligtelse til at tale ”den tavse skovs sag”.

Beskytte (1. prioritet)

Tisvilde hegn er kun til låns. Det forpligter. Vi skal sammen med de ansvarlige myndigheder sikre, at Hegnet gives videre til kommende generationer i mindst samme gode stand som vi modtog det. Beskyttelsen af naturværdierne: skovlandskab, naturskov, biodiversitet, flora og fauna skal have prioritet

Benytte (2.prioritet)

Tisvilde Hegn er et følsomt, sårbart bevaringsværdigt område. Det er udlagt som Natura 2000 område og indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Hegnet skal selvfølgelig kunne benyttes af offentligheden, der fortsat skal have mulighed for at nyde den uspolerede natur. Men den menneskeskabte påvirkning af miljøet har de senere år, og især inden for de seneste 5-10 år fået et omfang, der overstiger Hegnets bæreevne. Det er derfor vigtigt at prioritere beskyttelsen af Hegnets værdier over Hegnets benyttelse. Benyttelsen skal være ”blød og blid” mod naturen.

Miljøpåvirkning – Bevis byrden

De ansvarlige myndigheder, statslige som lokale, har en særlig forpligtelse til at sikre at den samlede menneskeskabte belastning af Hegnet holdes inden for bæredygtighedsgrænsen. Afvejningen heraf må ske på grundlag af solidt baserede fakta. Beslutninger vedrørende Hegnets drift og anvendelse skal med andre ord træffes ud fra en saglig og videns baseret afvejning af hensynet til miljø, benyttelse og økonomi. Belastningen af Hegnet skal ske ud fra en vurdering af den samlede belastning. Mange tiltag er hver for sig udmærkede og til glæde for større eller mindre segmenter af offentligheden. Men sammenlagt medfører de en bekymrende belastning af Hegnet, ikke mindst i perioder, der er særlig kritiske for flora
og fauna. Det bør derfor overvejes, om de mange aktiviteter/events bør styres bedre, f.eks. med hensyn til omfang, perioder og antal. Hegnets Venner ønsker oplysning om grundlaget for bl.a. NST’s vurdering af naturinteresserne i forhold
til følgende:

  • Stress belastnings niveauer for dyrelivet: liste med arter og fakta viden/gæt?
  • Nuværende miljøbelastninger: NST skovpleje, bilkørsel, MB, festivaler og events?
  • Decibel påvirkning af dyrearterne?
  • Indtægter fra events ift. miljøbelastning og andre gæster – interessegrupper?

Dialog

Hegnets Venner (1) ønsker at indgå i dialog med NST, offentlige myndigheder, politiske udvalg, Kongernes Nordsjælland, Turistorganisationer, miljøeksperter og -organisationer m.fl.

(1) En Task Force etableret af Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn (360 medlemmer) og Tisvildelejeforeningen (300 medlemmer)