Medlemsfordele

Hvad er fordelene?

Om fordelene

  1. Sikring af informationer til medlemmerne om aktuelle emner gennem: Hjemmeside, magasinet Tisvilde Nyt som udkommer hver anden måned, samt e-nyhedsbrev.
  2. Løbende kontakt til kommunen vedrørende planer & tiltag i området. Synlighed og indflydelse bl.a. gennem deltagelse i kommunale høringer.
  3. Rådgivning og assistance til løsning af sager af principiel karakter f.eks. vej-vedligeholdelse, ejendomsbeskatning, trafik- og hastighedsreguleringer, mobildækning, renovation, vandforsyning og kystbeskyttelse.
  4. Deltagelse i lokalplanarbejde.
  5. Deltagelse i at fastholde det særpræg og miljø, der karakteriserer Tisvilde leje med afsæt i medlemmernes ønsker.
  6. Sikring af tæt samarbejde med lokalråd og andre foreninger i Tisvilde.
  7. Støtte til udvalgte miljøfremmede aktiviteter, f.eks. ”Hvid Strand”.