Om os

Her kan du læse om hvem vi er.

Grundejerforeningen for Tisvilde & Omegn

Grundejerforeningen for Tisvilde & Omegn repræsenterer grundejere i hele Tisvilde, landliggere såvel som fastboende. Foreningen varetager grundejerinteresser i bred forstand. Det betyder, at foreningen kan assistere i sager, der er relateret til medlemmernes interesser som grundejere. Det er også foreningens formål at medvirke til at bevare Tisvildes specielle særpræg i en harmonisk udvikling.

Grundejerforeningens arbejde er ligeledes fokuseret på at sikre åbenhed og indflydelse overfor Gribskov Kommune.

DET ER NEMT AT BLIVE MEDLEM